× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zdrowie

Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej - Przychodnia

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

41-344 85 15
Warszawska 34
25-312 Kielce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1